Održana izborna godišnja Skupština DVD-a Našice – Izabrano novo vodstvo

Debelo smo zagazili u 2021. godinu, pa nije ni čudno da je iza nas i veliki broj održanih skupština raznih DVD-ova na našičkom kraju. Kao i druga društva, tako je jučer i najveće vatrogasno dobrovoljno društvo DVD Našice održalo svoju Skupštinu na kojoj je među ostalim izabrano i novo vodstvo društva.

Uz članove DVD-a Našice, ovoj skupštini prisustvovali su predstavnici Grada predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Kašuba, dogradonačelnik i počasni član društva Krešimir Žagar, zapovjednik JVP Našice Danijel Matković i predsjednik Vatrogasnog vijeća JVP Našice Hrvoje Žiha.

Nakon uvodnih riječi domaćina, dugogodišnjeg predsjednika Zvonimira Ljubljanovića uslijedila je intonacija hrvatske himne, himne svih vatrogasaca kao i minuta šutnje za sve preminule članove društva.

Izabrano je radno predsjedništvo, zapisničar i verifikacijska komisija te je predsjednik Ljubljanović pročitao izvješće o radu DVD Našice u 2021. godini, kao i financijsko izvješće.

Usvojene su sve točke kao i izvješća, a  kako se radilo o izbornoj skupštini uslijedilo je razriješenje Upravnog i Nadzornog odbora te izbor novog predsjednika, zapovjednika, tajnika, dopredsjednika, zamjena zapovjednika i članova Upravnog odbora te likvidatora društva.

Tako je većinom glasova usvojeno da će od 2021. do 2026. godine za predsjednika Društva DVD-a Našice biti Vikor Lončarić, zamjenik predsjednika Marijan Gajski, zapovjednik Tomislav Ivić, zamjenik zapovjednika Robert Hren dok će tajnik biti Silvijo Vuković.

U članove Upravnog odbora izabrani su Hrvoje Divjanović, Mario Ladnjak, Ilija Gavić, Mario Jurić, Josip Čolić, Branko Kardum, Marin Šarić i Darko Anđelić.

Osobe koje će zastupati DVD Našice su predsjednik Viktor Lončarić i zapovjednik Tomislav Ivić dok je likvidator izabran Tuna Kuricek.

U izvješću o aktivnostima DVD-a tijekom 2020. godine dosadašnji predsjednik Zvonimir Ljubljanović istaknuo je kako je društvo u protekloj godini unatoč pandemiji djelovalo na zadovoljavajući način.

„Kako su u cijeloj našoj državi aktivnosti svedene na minimum, to se prenijelo i na vatrogastvo. Ipak smo uspjeli održavati postojeće stanje, ali uz smanjene aktivnosti oko okupljanja i radnih akcija. Unatoč tome utrošeno je 381 sat rada na radnim akcijama. Nažalost, cijele prošle godine nije bilo natjecanja pa se tako nisu ni naše ekipe uvježbavale niti nastupale. Od važnijih događaja treba istaknuti kako smo krajem prošle godine donijeli novi Statut društva u kojem među ostalim piše kako je mandatno razdoblje povećano na pet godina tj da će se izborne skupštine održavati svake pete godine. Možemo se pohvaliti da je u našem prostoru u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Osječko – baranjske županije izrađeno vježbalište za rad s izolacionim aparatima u ukupnoj vrijednosti od 1,5 milijuna kuna. Unatoč smanjenim aktivnostima, radnim akcijama završena je učionica kao i trening soba vježbališta. Isto tako, tijekom cijele godine održavan je okoliš oko objekta, a uređivani su objekti, košena je trava i uređivan voćnjak. Od važnijih investicija treba istaknuti ugradnja troje segmentnih vrata na garažama u vrijednosti od 102 tisuće kuna te se ovom prilikom zahvaljujem na financijskoj potpori Osječko – baranjske županije. Uz sve ovo imali smo i nekoliko intervencija na kojima smo djelovali u surandji s JVP Našice, a djelovali smo i nekoliko puta samostalno. Financiranje društva vrši se preko Vatrogasne zajednice Našice sredstvima koja osigurava Grad Našice, a koriste se za redovnu djelatnost društva s području grada kao i kroz najam prostora montažnog objekta privatnoj firmi i prostora za vježbalište s izolacionim aparatima VZŽ Osječko – baranjske županije. Suradnja s Gradom Našice je na zadovoljavajućoj razini kao i s JVP Našice i VZ Našice, ali sam uvjeren kako će u narednom periodu biti još puno bolja. Isto tako suradnja s udrugama grada Našica je uvijek bila na visokom nivou te se uvijek dobro potpomažemo. – rekao je dosadašnji predsjednik društva Zvonimir Ljubljanović.

U nastavku skupštine, a na prijedlog zapovjednika JVP Našice Danijela MatkovićaZvonimir Ljubljanović je jednoglasno izabran za doživotnog počasnog predsjednika DVD-a Našice.

„Zbog svojih zasluga, smatrao sam kako bi ovaj prijedlog bio dobar te je tako na skupštini i jednoglasno i odlučeno. Zapovjednu funkciju započeo je obavljati davne 1997. godine i svojim radom i kao zapovjednik, ali i kasnije kao predsjednik društva jako je zadužio DVD Našice i to ne samo na području Osječko – baranjske županije već na cijelom nivou Republike Hrvatske pa je moje mišljenje bilo da Zvonko zaslužuje tu prestižnu titulu. Isto tako moram naglasiti kako je uvijek postojala jedna dobra suradnja DVD-a Našice i JVP Našice, pa se ponovo moram vratiti na dosadašnjeg predsjednika Zvonka Ljubljanovića i sadašnjeg dogradonačelnika Krešimira Žagara kao i pokojnog Stjepana Pintarića koji su bili inicijatori i osnivači JVP Našice koja je počela s radom 1.1. 2012. godine. To je bio jedan veliki čin i mukotrpan posao kako bi se ta JV postrojba osnovala koja je bila jezgra DVD-a Našice. Dakle u ono vrijeme 7 zaposlenika DVD-a Našice automatizmom je prešlo u JVP Našice i on kao prvi zapovjednik JVP.

– Moram istaknuti kako sam iznimno ponosan na to što su me članovi izabrali za počasnog doživotnog predsjednika DVD-a Našice i što su prepoznali moj rad u ovih 40 godina kako radim. Dao sam sve od sebe koliko god sam to mogao više, da ovo društvo unaprijedimo i to ne samo ja već svi mi koji djelujemo u njemu. Jedan čovjek sam ne može napraviti ništa i da nije bilo ovako dobrih članova sigurno je da niti ja ne bi bio svih ovih godina tu i uspješno ga vodio uz njihovu potporu. Mi smo razmatrali tko bi slijedeći mogao nastaviti mojim stopama i stvarno smo uzeli u obzir sve članove i kao najbolji kandidat je iskrsnio Viktor Lončarić kojem ovom prilikom želim puno ispjeha u daljnjem radu, jer ovako veliko društvo nije jednostavno voditi. Isto tako nudim mu svu moguću suradnju i pomoć, a uvjeren sam da će imati i pomoć svih ostalih članova kao što sam uostalom imao i sam. – naglasio je Zvonimir Ljubljanović koji je još jednom istaknuo veliku pomoć drugih članova bez kojih sigurno ne bi mogao tako dugo biti predsjednik.

– Moram spomenuti kako je bilo određenih šumova u komunikaciji između Grada Našica i DVD-a Našica, ali na nama je svima da prevaziđemo sve to skupa i da nastavimo dalje raditi na dobrobit svih građana. Moramo raditi na jednoj sigurnosti domova naših sugrađana koji će se u svakom trenutku moći pouzdati i u Grad ali i nas vatrogasce. Ovom prilikom zahvaljujem se predsjedniku Gradskog vijeća Krešimiru Kašubi na lijepim i toplim riječima koje je danas uputio svima nama. Ja s njim već duže vrijeme komuniciram vrlo uspješno u vezi svih problema i ja mu iskreno želim da uspje kao kandidat za gradonačelnika Grada Našica i to je ono što mu iskreno želim. Krešimir Kašuba je osoba koja je razumna, razumije problematiku i spreman se sukobiti sa svim problemima kojih može biti da se riješe na obostrano zadovoljstvo. Ponovo naglašavam, kako nismo samo mi tu važni već cijelo građanstvo grada. – rekao je za kraj Zvionimir Ljubljanović, doživotni počasni predsjednik DVD-a Našice.

Nekoliko riječi o novoj funkciji rekao je i novi predsjednik Društva DVD-a Našice Viktor Lončarić.

– Vremena se mijenjaju, stariji odlaze, dolaze mlađi ali vjerujem kako ćemo i dalje raditi dobro, kao i svih ovih godina. Doduše, ova korona nam je dosta otežala rad, ali će valjda i to jednom proći pa ćemo se vratiti na staro, dakle, natjecanja, vježbe usavršavanja i ono što mi kao vatrogasci najbolje radimo. Ja se nadam da ću opravdati ovo povjerenje, ali letvica je visoko podignuta za vrijeme Zvonka i ja se moram stvarno dobro potruditi da ju održavam na toj visini.

Kao predstavnik Grada Našica supštini je prisustvovao i predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Kašuba, koji je uvjeren kako će zajedništvo DVD-a i Grada biti još na većoj razini.

„Na području Grada Našica održana je i zadnja skupština Dobrovoljnih vatrogasnih društava i to DVD-a Našice. To je kao što svi znamo i jedno najveće društvo, kako po resursima, ali tako i po broju članova, opremom i slično. Ne smijemo zaboraviti da DVD Našice vrhunsku opremu na svjetskoj razni koja je vrlo zahtjevna i predstavlja jednu visoku razinu opreme za vježbe vatrogasaca. Ovo društvo je na zavidnom nivou i ovom prilikom im se moram zahvaliti na nesebičnom radu. Onu poruku koju sam ja htio danas reći, a to je naravono prije svega ispred Grada Našica, da ćemo i dalje raditi na zajedništvu i da nam je od izuzetne važnosti njihov humanitaran rad, prije svega s djecom. Djecu je, kako sam uostalom na svim skupštinama i ponavljao, tako sam to ponovio i danas gdje sam vidio veliki broj mladih, najteže animirati pogotovo za ovako humanitaran rad, volonterski koji u svakom slučaju doprinosi i zaštiti naših građana i imovine, točnije sigurnosti u Našicama. Na ovoj skupštini želim poslati jednu jasnu poruku, a to je zajedništvo koje je jako izraženo u vatrogastvu i koje ćemo i mi nastaviti njegovati. Zbog toga sam se dao na raspolaganje s našim gradskim resursima, što god bude trebalo, dakle, od logistike pa tako i bilo koje druge pomoći. Isto tako naglasio sam i suradnju između JVP Našice i DVD-a Našice, ali tako i svih ostalih društava, pa tako i našeg novog predsjednika Vatrogasnog vijeća pri JVP Našice, koji je imenovan s usklađivanjem sa zakonom i statutom gospodinom Hrvojem Žiha. U njega također polažem velike nade i znam da je čovjek koji je sposoban i kompetentan za vođenje takvog vijeća i koji će sigurno doprinijeti ovom radu.

Skupštini je prisustvovao i počasni član DVD-a Našica i dogradonačelnik Grada Našica Krešimir Žagar.

– Za mene osobno je ovo jedan vrlo emotivan trenutak i to sam danas i naglasio svim članicama i članiovima društva. Predaja dužnosti, točnije odgovornosti sa dosadašnjeg vodstva kolege Zvonka Ljubaljanovića prema Viktoru Lončariću, locirala je sve ono što smo proživjeli zajedno, odnosno onaj dobar odnos koji smo imali DVD Našice i ja osobno kao gradonačelnik. Toliko sigurnosti, osjećaja pouzdanja kada smo znali da imamo toliko spremen ljude koji će pomoći spašavati živote, zdravlje i imovinu naših sugrađana, pa je to i meni bilo puno lakše u vođenju Grada Našica. Sjetimo se samo svih intervencija, poplava, požari, tehničke intervencije, olujnih vjetrova koje smo zajedno proživljavali i na tome sam im ja iznimno zahvalan. Bilo je tu naravno i raznih druženja, odlazaka na natjecanja, nagrade koje su osvajali i promicali vatrogastvo i Našice diljem cijele Republike Hrvatske. Vezano uz to, siguran sam da će i budući gradonačelnik Krešimir Kašuba imati jednako takav dobar odnos s DVD-om Našice i da će oni imati jednu veliku podršku u Gradu kakvu su imali i kada sam i sam bio gradonačelnik te da ćemo i dalje biti ponosni na naše vatrogasce, ali i vatrogasci na naš grad.

Za kraj moramo naglasiti da su na skupštini dodjeljena priznanja vatrogascima za 10 i 20 godina. Tako su za 10 godina priznanja dobili Marin Minarek, Mateo Vukomanović, Matej Nemet, Sven Brkanić i Filip Hajmiler. Priznanje za 20. godina djelovanja u društvu dobili su Filip Krolo, Matrin Resler kao i vatrogasni veteran Petar Jukuca.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram