Ravnomjeran razvoj svih prigradskih naselja

U Osječko – baranjskoj županiji nalazi se ukupno 7 gradova i 35 općina, a Grad Našice je najveći grad po površini i obuhvaća 204,55 km2 što čini 4,92% površine Osječko – baranjske županije.

Grad Našice u svom sastavu ima 19 naselja: Brezik Našički, Ceremošnjak, Crna Klada, Gradac Našički, Granice, Jelisavac, Lađanska, Lila, Londžica, Makloševac, Markovac Našički, Martin, Našice, Polubaše, Ribnjak, Rozmajerovac, Velimirovac, Vukojevci i Zoljan.

U svim našim prigradskim naseljima nastojimo osigurati visoku kvalitetu života. Kontinuirano radimo na izgradnji prometne i komunalne infrastrukture, ali i društvenih domova od javne namjene. Ulaganja u sport, kulturu, dječja igrališta, ali i vjerske objekte čine stanovanje u prigradskim naseljima ljepšim i kvalitetnijim, a mi ćemo se i dalje truditi osigurati mještanima svu potrebnu infrastrukturu i resurse kako bi se naša prigradska naselja još više razvijala.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram