Katalog investicija za razdoblje 2021. – 2025.

 

 

 

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice

Cilj ovog postupka je povećanje priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe, a obuhvaća proširenje i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe, proširenje, rekonstrukciju, i sanaciju sustava odvodnje, povećanje broja korisnika usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje te optimiziranje tlakova u vodoopskrbnoj mreži i poboljšanje sustava daljinskog nadzora i upravljanja sustavom vodoopskrbe.

Vrijednost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ iznosi 207,8 milijuna kuna s PDV-om, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije, iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u iznosu 145,6 milijuna kuna.

Projekt obuhvaća:

  • Izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i to: izgradnju 41.453 m novih cjevovoda, izgradnju 6 novih stanica za podizanje tlaka te 256 priprema za nove priključke vodoopskrbe; rekonstrukciju 6.576 m postojećih cjevovoda; rekonstrukciju 215 postojećih priključaka; izvedbu dodatne 3 stanice za podizanje tlaka s pripadnih 197 m novih vodoopskrbnih cjevovoda; 13 novih mjerno-regulacijskih točaka NUS-a, kao i izgradnju vodospreme Velimirovac.
  • Izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 19.498 m gravitacijskih cjevovoda, izgradnju 8.569 m tlačnih cjevovoda, 503 priprema za nove kućne priključke odvodnje te 10 novih crpnih stanica, sanaciju 7.577 m cjevovoda metodama bez raskopavanja, rekonstrukciju 14 postojećih priključaka odvodnje, rekonstrukciju 1 postojeće crpne stanice te izvedbu 3 nove točke NUS-a sustava odvodnje.

Projekt se provodi na administrativnom području Grada Našica te Općine Donja Motičina. Naselja unutar obuhvata projekta sustav javne vodoopskrbe (našičko vodo-uslužno područje): grad Našice, odnosno naselje Našice, Makloševac, Zoljan, Ceremošnjak, Granice, Gradac Našički, Londžica; sustav javne odvodnje (aglomeracija Našice): grad Našice, odnosno naselja Našice, Velimirovac, Vukojevci, Jelisavac, Ribnjak, Lađanska, Lila, Martin, Zoljan, Markovac Našički, Brezik Našički, te općina Donja Motičina, odnosno naselja Donja Motičina i Seona.

Za razliku od klasičnih iskopa i zamjene cijevi, što uzrokuje ometanje života građana, primijenit će se metoda bez iskopavanja. Postojeće cijevi će se sanirati uvlačenjem novih cijevi u postojeće cijevi. Ovaj način omogućuje da radovi budu puno brže izvedeni u odnosu na klasično kopanje i zamjenu cijevi. Predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram