Strateški ciljevi i prioriteti

Strateški ciljevi na kojima se temelji razvoj Grada Našica u idućem mandatnom razdoblju usklađeni su sa strateškim i planskim dokumentima grada i ciljevima koji čine sastavni dio definiranih dokumenata.

Izborni program za iduće mandatno razdoblje i daljnje definiranje prioriteta razvoja i konkretnih mjera kojima će se doprinijeti ostvarenju definiranih ciljeva nastoje pokriti sve sfere razvoja lokalne zajednice koje će u konačnici dovesti do povećanja kvalitete življenja svakog stanovnika našičkog područja.

STRATEŠKI CILJEVI:

 • Razvoj gospodarstva, poduzetništva, turizma i poljoprivrede

 • Potpora obrazovanju, znanosti, sportu i kulturi

 • Demografski rast, mladi

 • Umirovljenici, socijalna skrb, civilno društvo, branitelji

 • Uspješno korištenje sredstava fondova Europske unije

 • Infrastrukturna razvijenost

PRIORITETI:

 • Izgradnja komunalne i prometne infrastrukture i osiguranje uvjeta za kvalitetu stanovanja

 • Zaštita i revitalizacija kulturno – povijesne baštine

 • Unapređenje prostora, kvalitete života i razvoj civilnog društva

 • Poboljšanje uvjeta i kvalitete odgoja i obrazovanja, te primarne zdravstvene zaštite

 • Zaštita prirode i okoliša, vodnog gospodarstva

 • Povećanje energetske učinkovitosti

 • Razvoj i jačanje gospodarskog potencijala

 • Briga o starijima i nemoćnima

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram