Suradnja s manjinama

Kulturno, gospodarsko i demografsko bogatstvo grada Našica upotpunjuje i slovačka nacionalna manjina.

Naime na poziv grofa Pejačevića prije više od 140 godina na područje grada doselili su Slovaci i osnovali naselja Markovac i Jelisavac. Trenutno na području našega grada živi najveći broj Slovaka u RH, a u Našicama se nalazi i Kulturni centar Slovaka u RH, sjedište Saveza Slovaka te Središnja slovačka knjižnica u RH.

U gradu djeluju i dvije Matice slovačke, u Markovcu i Jelisavcu, te dva kulturno umjetnička društva, SKUU Franjo Strapač u Markovcu i SKUD Ivan Brnjik Slovak u Jelisavcu. U Jelisavcu se nalazi i osnovna škola Ivan Brnjik Slovak, te novootvoreni dječji vrtić. Slovaci u Našicama ostvaruju trajni i neraskidivi most suradnje sa slovačkom vladom i slovačkim veleposlanstvom, kao i kulturnu suradnju s nizom slovačkih udruga i institucija, što svakako našemu gradu predstavlja ogroman potencijal za razvoj civilnog društva, turizma, ali i investicijskog ulaganja.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram